Предстоящи семинари

семинари и обучения по ЗОП и ППЗОП 2017
seminari
Семинари/обучения/обучение по ЗОП на Център по европейско обучение 2016
семинари и обучения на "Център по европейско обучение" 2016 по Кодекса на труда 2016
семинар данъци 2016 г., семинари по счетоводство на Център по европейско обучение
Новият Закон за обществени поръчки 2016
© 2009 Център по европейско обучение. Всички права запазени.